اقتصاد تصویر مریلا زارعی بهنوش طباطبایی

اقتصاد: تصویر مریلا زارعی بهنوش طباطبایی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار حوادث معرفی متهم اتفاق مدرسه پسرانه جهت معاینات روانشناسی

احمد شجاعی مدیر شرکت پزشکی قانونی کشور در رابطه با آخرین اوضاع پرونده تجاوز به دانش آموزان پسر مدرسه‌ای در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: از مجموع 8 دانش آم

معرفی متهم اتفاق مدرسه پسرانه جهت معاینات روانشناسی

معرفی متهم اتفاق مدرسه پسرانه جهت معاینات روانشناسی

عبارات مهم : ایران

احمد شجاعی مدیر شرکت پزشکی قانونی کشور در رابطه با آخرین اوضاع پرونده تجاوز به دانش آموزان پسر مدرسه ای در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: از مجموع 8 دانش آموزی که گفته می شود به آن ها تجاوز شده است هست، 6 نفر به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند.درخواستی جهت معاینه جسمی دانش آموزان داده نشده است و فقط درخواست معاینه معنوی و روانی در گواهی پزشکی قانونی اعلام شده است هست.

شجاعی گفت: متهم تجاوز به دانش آموزان در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت معاینات روانشناسی به پزشکی قانونی معرفی شده است است.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: احمد شجاعی مدیر شرکت پزشکی قانونی کشور در رابطه با آخرین اوضاع پرونده تجاوز به دانش آموزان پسر مدرسه ای در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: از مجموع 8 دانش آموزی که گفته می شود به آن ها تجاوز شده است هست، 6 نفر به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند.

معرفی متهم اتفاق مدرسه پسرانه جهت معاینات روانشناسی

وی افزود: درخواستی جهت معاینه جسمی دانش آموزان داده نشده است و فقط درخواست معاینه معنوی و روانی در گواهی پزشکی قانونی اعلام شده است است.

رئیس شرکت پزشکی قانونی کشور گفت: متهم این پرونده نیز جهت معاینات روانشناسی به پزشکی قانونی معرفی شده است است.

احمد شجاعی مدیر شرکت پزشکی قانونی کشور در رابطه با آخرین اوضاع پرونده تجاوز به دانش آموزان پسر مدرسه‌ای در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: از مجموع 8 دانش آم

واژه های کلیدی: ایران | مدرسه | معرفی | پزشکی | قانونی | روانشناسی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs